• Ký hiệu cáp: Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 1×630 sqmm 12.7/22(24) kV
  • Điện áp định mức: 12.7/22(24) kV
  • Thiết diện lõi đồng: 1x630mm2
  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2:2013/IEC 60502-2:2005
  • Ứng dụng: Cáp trung thế dùng để truyền tải, phân phối điện, tần số 50HZ, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.
Cấu trúc cáp điện lực trung thế
Cấu trúc cáp điện lực trung thế

Thông tin liên hệ HAKYTECH: