• Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC
  • Hạng mục thực hiện: Hệ thống điện, hệ thống thông gió
  • Đơn vị thi công: HAKYTECH
Khách sạn FLC Grand Hạ Long
Hình ảnh: Khách sạn FLC Grand Hạ Long
Khách sạn FLC Grand Hạ Long
Hình ảnh: Khách sạn FLC Grand Hạ Long
Khách sạn FLC Grand Hạ Long
Hình ảnh: Khách sạn FLC Grand Hạ Long
Khách sạn FLC Grand Hạ Long
Hình ảnh: Khách sạn FLC Grand Hạ Long