Khu vực Đông Nam Á đang phát triển với tốc độ trung bình 5,1%. Tình trạng này khiến nhu cầu năng lượng trong khu vực tăng lên đáng kể. ASEAN cần 1,2 nghìn tỷ USD đầu tư cho điện năng đến năm 2040 Khu vực…