Ngày 28/2/2019, Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (BCĐ BVATLĐCA) tỉnh Quảng Trị  tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh tồn tại 3.078 trường hợp nhà, công trình vi phạm hành…