Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup Hạng mục thực hiện: Hệ thống điện, nước nhà trưng bày ô tô Đơn vị thi công: HAKYTECH