HAKYTECH chuyên sản xuất và lắp đặt kết cấu thép nhà xưởng, nhà xe, mái che, lan can, trụ đỡ, giá đỡ, khung đỡ thang máy, cầu thang thoát hiểm,…

Nhà xưởng làm bằng kết cấu thép
Hình ảnh Nhà xưởng làm bằng kết cấu thép
Nhà để xe làm bằng kết cấu thép
Hình ảnh: Nhà để xe làm bằng kết cấu thép
Cầu thang thoát hiểm
Hình ảnh: Cầu thang thoát hiểm