HAKYTECH chuyên thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng phục vụ mục đích chiếu sáng cho công trình, bao gồm: đèn cao áp, đèn chiếu sáng cảnh quan, đèn hành lang, đèn chiếu sáng cho căn hộ, đèn chiếu sáng nhà xưởng …

Thi công hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông
Thi công hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông
Thi công lắp đặt chiếu sáng nhà xưởng
Thi công lắp đặt chiếu sáng nhà xưởng
Thi công hệ thống chiếu sáng cảnh quan
Thi công hệ thống chiếu sáng cảnh quan