HAKYTECH là đơn vị chuyên thi công và lắp đặt hệ thống điện phân phối trên toàn quốc, với nhiều dự án lớn đã thực hiện như hệ thống điện nhà máy Vinfast.
Hệ thống điện phân phối cơ bản bao gồm:
– Thi công lắp đặt cáp điện động lực trung thế, hạ thế, Busway
– Thi công lắp đặt phần trạm biến áp
– Thi công lắp đặt máy phát điện
– Thi công lắp đặt hệ thống tủ điện: Tủ trung thế, tủ điện tổng, tủ tụ bù, tủ ATS, tủ hòa đồng bộ, tủ điện phân phối, …
– Thi công lắp đặt hệ thống thang cáp, máng cáp, ống luồn dây

Hệ thống điện phân phối
Hình ảnh “Hệ thống điện phân phối”
Hệ thống tủ điện phân phối tổng và Busway
Hignh ảnh “Hệ thống tủ điện phân phối tổng và Busway”