Nội dung danh mục

Tủ điện trung thế

Tủ điện trung thế là phân nhánh của tủ điện được sử dụng để đóng ngắt và bảo vệ các đường dây cung cấp điện trung thế.
Tủ trung thế thường hay được lắp đặt trong nhà máy phát điện, các trạm truyền tải và phân phối điện, hay các trạm phân phối điện trong khu công nghiệp, khu dân cư, hoặc trong các trạm điện trung thế của các trạm khách hàng sử dụng điện trung thế như: tòa nhà, nhà máy, cảng biển, sân bay…