• Chủ đầu tư: Công ty Kho Vận Đá Bạc
  • Hạng mục thực hiện: Hệ thống cung cấp điện băng tải
  • Đơn vị thi công: HAKYTECH
Hệ thống băng tải than từ kho Khe Ngát ra cảng Điền Công
Hình ảnh: Hệ thống băng tải than từ kho Khe Ngát ra cảng Điền Công
Hệ thống băng tải than từ kho Khe Ngát ra cảng Điền Công
Hình ảnh: Hệ thống băng tải than từ kho Khe Ngát ra cảng Điền Công
Hệ thống băng tải than từ kho Khe Ngát ra cảng Điền Công
Hình ảnh: Hệ thống băng tải than từ kho Khe Ngát ra cảng Điền Công
Hệ thống băng tải than từ kho Khe Ngát ra cảng Điền Công
Hình ảnh: Hệ thống băng tải than từ kho Khe Ngát ra cảng Điền Công
Hệ thống băng tải than từ kho Khe Ngát ra cảng Điền Công
Hình ảnh: Hệ thống băng tải than từ kho Khe Ngát ra cảng Điền Công