• Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
  • Hạng mục thực hiện: Hệ thống điện, nước nhà trưng bày ô tô
  • Đơn vị thi công: HAKYTECH
Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
Hình ảnh: Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
Hình ảnh: Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
Hình ảnh: Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
Hình ảnh: Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
Hình ảnh: Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast